Witamy na stronie Katedry !!!

Katedra Ekonomii i Zarządzania jest jednostką organizacyjną Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Katedra Ekonomii i Zarządzania (do października 2009 Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu) jest kontynuatorką Katedry Ekonomiki Rolnictwa utworzonej na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Katedra ma swoją siedzibę w dzielnicy Felin, przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 37 lokalizacja)

Nowy kierunek studiów !!!

AGROBIZNES

Zapraszamy na studia na nowym kierunku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. AGROBIZNES jest nowym, interdyscyplinarnym i przyszłościowym kierunkiem studiów w zasięgu Twoich możliwości.

Kierunek AGROBIZNES będzie realizowany na Wydziale Agrobioinzynierii UP w Lublinie na I-szym i II-gim stopniu w formie stacjonarnej.

Więcej informacji na temat AGRBIZNESU można znaleźć tutaj

Ulotka o AGROBIZESIE do pobrania

Zapraszamy na studia !!!

Zapraszamy na studia na kierunkach obsługiwanych przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania:

*EKONOMIA Kierunek Studiów I-szego stopnia - Studia stacjonarne

*AGROBIZNES Kierunek Studiów I-szego stopnia Studia stacjonarne

*TOWAROZNAWSTWO Kierunek Studiów I-szego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

*TOWAROZNAWSTWO Kierunek Studiów II-szego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA oceniona !!!

EKONOMIA Kierunek Studiów I-szego stopnia realizowany przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania uzyskał pozytywna ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała Nr 33/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "Ekonomia" prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.