Dydaktyka

Katedra Ekonomii i Zarządzania dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi. Do jej dyspozycji przekazano ogółem 1600 m2 powierzchni użytkowej, w tym sale dydaktyczne o powierzchni ok. 620 m2. Pomieszczenia dydaktyczne oraz pokoje pracowników Katedry znajdują się w tym samym budynku, co w sposób istotny usprawniło organizację zajęć dydaktycznych.

Proces dydaktyczny jest wspomagany przez nowoczesne urządzenia techniczne. Posiadamy dwie własne pracownie komputerowe. Wszyscy pracownicy dysponują komputerami. Nauczyciele akademiccy mają również do dyspozycji zestaw wideo, rzutniki stacjonarne i przenośne, projektor multimedialny, a także urządzenia poligraficzne.

Pracownicy Katedry realizują zajęcia dydaktyczne na Wydziałach: Agrobioinżynierii, Inżynierii Produkcji, Biologii i Hodowli Zwierząt, a także częściowo na Wydziale Ogrodniczym, Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Oznacza to, że Katedra faktycznie wypełnia rolę jednostki międzywydziałowej w zakresie badań naukowych i obsługi procesu dydaktycznego. Z inicjatywy Katedry zostały utworzone magisterskie studia uzupełniające w specjalności Ekonomika Przedsiębiorstwa.

Jako odpowiedź na potrzeby praktyki gospodarczej Utworzone zostały również studia podyplomowe:

  • Studium Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie (od roku akad. 1992/93). Kierownik – dr Marek Angowski tutaj,

  • Międzywydziałowe Studium Zarządzania w Agrobiznesie (w roku akad. 1991/92).

  • Studium Rozwoju Obszarów Wiejskich (w roku akad. 2001/2002 w ramach współpracy z Unią Europejską).

Szeroki zakres świadczonych przez Katedrę usług dydaktycznych wskazuje na dobre przygotowanie zatrudnionych w niej pracowników. Potwierdzeniem tego jest ciesząca się dużym zainteresowaniem studentów specjalność Agrobiznes, utworzona w 1994 roku z inicjatywy prof. Dionizego Niezgody oraz kierunek "Ekonomia" uruchomiony w na Wydziale Agrobioinzynierii w roku akademickim 2008/2009.

Realizacja procesu dydaktycznego oraz badawczego wymaga zapewnienia dobrego dostępu do piśmiennictwa z zakresu nauk ekonomicznych. Katedra dysponuje księgozbiorem liczącym ok. 10 000 pozycji. W bieżącej prenumeracie są 43 tytuły czasopism.

...