Historia Katedry

Katedra Ekonomii i Zarządzania (do października 2009 r. Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu) jest kontynuatorką Katedry Ekonomiki Rolnictwa utworzonej na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Organizatorem a zarazem pierwszym jej Kierownikiem był prof. dr Henryk Romanowski. Po II wojnie światowej był jedynym profesorem w Polsce o specjalności ekonomika rolnictwa. W tamtych czasach stanowiło to ważną przesłankę rozwoju naukowego pracowników Katedry.

Po wydzieleniu z UMCS dwu Wydziałów, Katedra ta stała się od 1 września 1955 roku jednostką organizacyjną Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. 1 września 1970 roku przez połączenie Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego z Zakładem Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej Wydziału Zootechnicznego powstał Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, działający w strukturze organizacyjnej Wydziału Zootechnicznego. Po wzmocnieniu kadrowym związanym z przyłączeniem Zakładu Ekonomii Politycznej 1 września 1976 roku przekształcono go w Międzywydziałowy Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa podlegający bezpośrednio Rektorowi Uczelni. W 1984 roku Instytut został ponownie włączony w strukturę Wydziału Rolniczego. W 1992 roku przyłączono do Instytutu Zakład Doradztwa Rolniczego.

Z dniem 1.09.1997 roku nadano jednostce nową nazwę, bardziej adekwatną do osiągniętego poziomu rozwoju gospodarki żywnościowej i potrzeb dydaktycznych Uczelni. Pod nazwą Instytut Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu działał do 1 września 2000 roku, gdy dokonano zmiany statusu jednostki przekształcając ją w Katedrę Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu.

Kierownikami Katedry byli: prof. dr Henryk Romanowski (1945-1951 r.), doc. dr hab. Piotr Szewczyk (1951-1978 r.) doc. dr hab. Zenon Kot (1978-1989 r.). Od 1998 roku Katedrą kieruje prof. zw. dr hab. Dionizy Niezgoda.

W roku 1999, po ponad 30 latach Katedra otrzymała nową siedzibę w przebudowanym obiekcie w dzielnicy Felin, przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 37. Na 1 600 m2 mieszczą się dwie sale wykładowe, trzy sale ćwiczeniowe, dwie pracownie komputerowe, biblioteka, czytelnia oraz pokoje pracowników.