Konferencje naukowe

Duża aktywność na polu badań naukowych zaowocowała zorganizowaniem przez katedrę kilku konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym i krajowym.

Zorganizowanie tych konferencji i udział w nich specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, w tym i ekonomistów rolnych, był możliwy dzięki dobrej współpracy, zwłaszcza w zakresie rozwoju kadry naukowej z następującymi krajowymi placówkami naukowymi:
- Instytutem Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH w Warszawie,
- Wydziałem Ekonomiczno-rolniczym SGGW w Warszawie,
- Wydziałem Ekonomicznym UMCS w Lublinie,
- Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

- oraz z naukowcami uczelni zagranicznych z USA, Kanady, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Włoch, Holandii, Słowacji i Węgier.

Procesy dostosowawcze rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej

Międzynarodowa konferencja naukowa w dniach 24-25 września 1993 r. Materiały powielane, Wydawnictwo zwarte, 1993 r.

pod red. Prof. dr hab. Dionizego Niezgody   

Spis treści

Agrobiznes jako podstawa rozwoju gospodarczego rejonu rolniczego

Międzynarodowa konferencja naukowa w dniach 20-21 października 1995 r.

Materiały konferencyjne, Wydawnictwo AR Lublin, 1995 r.

pod red. Prof. dr hab. Dionizego Niezgody - ISBN 83-86761-20-2.

Spis treści

Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie

Krajowa konferencja naukowa w dniach 15-16 października 1999 r.

Materiały konferencyjne, Wydawnictwo AR Lublin, 1999 r.

pod red. Prof. dr hab. Dionizego Niezgody - ISBN 83-7259-016-8.

Spis treści

Możliwości poprawy konkurencyjności agrobiznesu

Międzynarodowa konferencja naukowa w dniach 8-9 września 2000 r.

Materiały konferencyjne, Wydawnictwo AR Lublin, 2000 r.

pod red. Prof. dr hab. Dionizego Niezgody - ISBN 83-7259-054-0

Spis treści

Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie

Krajowa konferencja naukowa w dniach 19-20 września 2003 r.
Materiały konferencyjne, Wydawnictwo AR Lublin, 2003 r.

pod red. Prof. dr hab. Dionizego Niezgody - ISBN 83-9202-0-0.

Spis treści

Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Krajowa konferencja naukowa w dniach 08-09 wrze¶nia 2005 r.
Materiały konferencyjne, Wydawnictwo AR Lublin, 2005 r.

pod red. Prof. dr hab. Dionizego Niezgody - ISBN 83-920244-1-9.

Spis treści

XV Kongres SERIA

W dniach 8-10 września 2008 roku odbył się zorganizowany przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu i Stowarzyszenie SERiA XV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

    Głównym tematem XV Kongresu SERiA była "Konkurencyjność w Agrobiznesie". Materiały konferencyjne zostały opublikowane w Rocznikach Naukowych SERiA, Tom X, 2008

Zeszyt 1

Zeszyt 2

Zeszyt 3

Zeszyt 4

Zeszyt 5

Nauka i dydaktyka wobec nowych wyzwań dla gospodarki i zagrożeń środowiska

W dniach 22-23 września 2009 roku obyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: „Nauka i dydaktyka wobec nowych wyzwań dla gospodarki i zagrożeń środowiska”, połączona z Jubileuszem 65-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Konferencja była organizowana przez Wydział Agrobioinżynierii oraz m.in. Katedrę Ekonomii i Zarządzania.

Materiały konferencyjne zostały opublikowane w Zeszytach Problemowych Nauk Rolniczych, nr 542, 2009

Część 1

Część 2