Konsultacje dla studentów

I. Zakład Marketingu

Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. nadzw. UP

Dr Anna Goliszek

Dr Anna Iwanicka

Dr inż. Paweł Janulewicz

wtorek 14.00-16.00, czwartek 9.30-11.30

Dr inż. Artur Krukowski

wtorek 9.00-10.00 oraz 13.00-14.00, czwartek 11.00-13.00

Mgr inż. Sebastian Białoskurski

środa 11.30-13.30, piątek 10.00-12.00

II. Zakład Zarządzania w Agrobiznesie

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda, profesor zwyczajny

poniedziałek 14.00-15.00, wtorek 13.00-14.00

Dr hab. Jan Zuba

zwolnienie lekarskie

Dr Marek Angowski

Dr inż. Jerzy Bakalarz

środa 11.00-13.00, czwartek 11.00-12.30 oraz 14.00-14.30

Dr inż. Barbara Bujanowicz-Haraś

wtorek 10.00-12.00, środa 12.00-14.00

Dr inż. Katarzyna Domańska

wtorek 10.00-12.00, środa 12.30-14.30

Dr Armand Kasztelan

wtorek 11.00-12.30, piątek 10.00-12.30

Dr inż. August Oszczygieł

poniedziałek 8.00-10.00, czwartek 10.00-12.00

Dr inż. Anna Nowak

wtorek 11.30-13.30, czwartek 11.30-13.30

Dr inż. Adam Włodarczyk

czwartek 13.00-15.00, piątek 13.00-15.00

Mgr Anna Budzyńska

poniedziałek 13.00-15.00, czwartek 13.00-14.00, piątek 14.00-15.00

Mgr inż. Katarzyna Budzyńska

wtorek 12.00-13.00, środa 13.00-14.30, czwartek 16.00-17.30

III. Pracownia Ekonomii

Dr Dariusz Eligiusz Staszczak

poniedziałek 10.00-12.00, wtorek 12.30-14.30

Dr Piotr Chojnacki

poniedziałek 9.00-11.00, czwartek 8.00-10.00

Dr inż. Marian Gad

poniedziałek 10.00-12.00, wtorek 12.00-14.00

Dr Aneta Jarosz-Angowska

Dr Tomasz Kijek

wtorek 13.30-15.30, czwartek 11.00-13.00

Dr Agnieszka Komor

poniedziałek 11.30-14.30, czwartek 11.30-12.30

Mgr Anna Matras-Bolibok

poniedziałek 10.00-12.00, wtorek 12.00-14.00

Mgr inż. Aneta Zakrzewska

środa 12.30-14.30, czwartek 13.00-15.00

IV. Pracownia Rachunkowości i Finansów

Dr Anna Kobiałka

wtorek 9.00-11.00, środa 8.00-10.00

Dr Elżbieta Kołodziej

wtorek 10.00-13.00, środa 11.00-12.00

Mgr inż. Renata Kubik

zwolnienie lekarskie

Mgr inż. Grzegorz Wesołowski

wtorek 8.00-10.00, czwartek 11.00-13.00