Kontakt

Katedra Ekonomii i Zarządzania ma swoją siedzibę w dzielnicy Felin, przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 37 (lokalizacja).

Sekretariat Katedry:

telefon: (0-81) 461 05 61, FAX (0-81) 461 05 61

e-mail: ekonomia.zarzadzanie@up.lublin.pl

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Ekonomii i Zarządzania

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Dane teleadresowe

SKŁAD OSOBOWY

Katedra Ekonomii i Zarządzania

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda

Sekretariat Katedry: Mgr inż. Ewa Wójcik

Biblioteka Katedry: Mgr Maria Dybciak Grochowska

I. Zakład Marketingu

Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. nadzw. UP – Kierownik Zakładu

Dr Anna Goliszek -Adiunkt; Mgr inż. Sebastian Białoskurski -Asystent; Mgr Anna Iwanicka -Asystent; Dr inż. Paweł Janulewicz -Asystent; Dr inż. Artur Krukowski -Asystent; Mgr Aldona Miłkowska -Specjalista

II. Zakład Zarządzania w Agrobiznesie

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda, profesor zwyczajny -Kierownik Zakładu

Dr hab. Jan Zuba -Profesor nadzw. UP; Dr Marek Angowski -Adiunkt; Dr inż. Barbara Bujanowicz-Haraś -Adiunkt; Dr Armand Kasztelan -Adiunkt; Dr inż. Anna Nowak -Adiunkt; Mgr Anna Budzyńska -Asystent; Mgr inż. Katarzyna Budzyńska -Asystent; Dr inż. Katarzyna Domańska -Asystent; Dr inż. Jerzy Bakalarz -St. wykładowca; Dr inż. August Oszczygieł -St. wykładowca; Dr inż. Adam Włodarczyk -St. wykladowca; Danuta Kułak -Specjalista

III. Pracownia Ekonomii

Dr Dariusz Eligiusz Staszczak, adiunkt -Kierownik Pracowni

Dr Piotr Chojnacki -Adiunkt; Dr inż. Marian Gad -Adiunkt; Dr Aneta Jarosz-Angowska -Adiunkt; Dr Tomasz Kijek -Adiunkt; Dr Agnieszka Komor -Adiunkt; Mgr Anna Matras-Bolibok -Asystent; Mgr inż. Aneta Zakrzewska -Asystent

IV. Pracownia Rachunkowości i Finansów

Dr Anna Kobiałka -Kierownik Pracowni

Dr Elżbieta Kołodziej -Adiunkt; Mgr inż. Renata Kubik -Asystent, mgr inż. Grzegorz Wesołowski -Asystent