Publikacje

W ramach realizowanych tematów badawczych nauczyciele akademiccy Katedry w roku 2000 zamieścili w recenzowanych wydawnictwach 40 publikacji naukowych, w roku 2001 – 26, w roku 2002 – 50, w roku 2003 – 86,  w roku 2004 – 62 publikacje, w roku 2005 - 90, w roku 2006 - 80, a w roku 2007 - 57.

Warto podkreślić, że prace naukowe nauczycieli akademickich publikowane są w recenzowanych czasopismach z zakresu nauk ekonomicznych. Dotyczy to również wielu ostatnio wydanych książek poświęconych ściśle problematyce ekonomicznej, których autorami są pracownicy Katedry Ekonomii i Zarządzania. Stanowi to zarazem wyraz pozytywnego stosunku do Strategii Lizbońskiej i deklarację woli jej wdrażania na miarę sił i możliwości pracowników Katedry.

...